Informacje o wysokości stóp procentowych

KOMUNIKAT

Zarząd SKOK „POZNANIAK” informuje, że na dzień dzisiejszy wysokość:

1) stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego wynosi w skali roku:

- stopa referencyjna 1,50%
- stopa lombardowa 2,50%

2) odsetek:

- ustawowych wynosi 5%
- ustawowych za opóźnienie wynosi 7%

W związku z powyższym od należności przeterminowanych pobierane są odsetki w wysokości:

10% - dla pożyczek udzielonych do 31 grudnia 2015
14% - dla pożyczek udzielonych od 1 stycznia 2016