Informacje o wysokości stóp procentowych

KOMUNIKAT

Zarząd SKOK „POZNANIAK” informuje, że na dzień dzisiejszy wysokość:
1) stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego wynosi w skali roku:
- stopa referencyjna 0,10%
- stopa lombardowa 0,50%
2) odsetek:
- ustawowych wynosi 3,60%
- ustawowych za opóźnienie wynosi 5,60%
W związku z powyższym:
- odsetki maksymalne wynoszą 7,20%
- odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszą 11,20%