Ubezpieczenia

SKOK Poznaniak pośredniczy w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez Saltus Ubezpieczenia.

 

INFORMACJA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

 

Ubezpieczenie mieszkania - to możliwość ubezpieczenia mieszkania lub domu na bardzo atrakcyjnych warunkach, które zapewniają ochronę nie tylko majątku ubezpieczonego, ale i mienia sąsiadów od szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego. W zależności od potrzeb ubezpieczenie może być wykupione w polisie grupowej lub indywidualnie.

 

Ubezpieczenie podróżne – planując swój wyjazd zagraniczny warto pamiętać o ubezpieczeniu. Dzięki naszemu ubezpieczeniu podróżnemu możesz poczuć się naprawdę bezpiecznie i zachować tylko miłe wspomnienia z wyjazdu. Ubezpieczenie obejmuje:

a) leczenie i transport medyczny z pomocą assistance

b) następstwa nieszczęśliwych wypadków

c) utratę i uszkodzenie bagażu

d) odpowiedzialność cywilną.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

 

Ubezpieczenie NNW – życie jest pełne zdarzeń. Nie zawsze tych miłych i zależnych od nas. Możemy mieć jednak wpływ na to , jak przygotować się na wypadek niektórych przykrych sytuacji. Skorzystaj z ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, którego szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:

a) trwałe inwalidztwo lub uszczerbek na zdrowi w NNW

b) śmierć ubezpieczonego w NNW

c) śmierć ubezpieczonego w NNW w ruchu komunikacyjnym

d) inne opcje dodatkowe.

Zaufaj naszemu doświadczeniu.

 

Twój Walor to ubezpieczenie pożyczki na wypadek:

  • śmierci ubezpieczonego w następstwie NNW, zawału serca lub udaru mózgu
  • całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy w następstwie NNW.
W trudnej sytuacji spłatę kolejnych rat pożyczki przejmie na siebie SKOK Pomyśl więc o swoich najbliższych, którzy w wyniku przykrego wypadku losowego mogą stanąć przed problemem spłaty zaciągniętej przez Ciebie pożyczki.

 

Twoja Posada – ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Towarzystwo przejmie spłatę kolejnych rat na wypadek Twoich problemów finansowych spowodowanych stratą pracy. Nie ryzykuj. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę.

 

Twoja Promesa – to indywidualne ubezpieczenie ochronne, które gwarantuje przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe niespłaconej pożyczki w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

 

Twoja Linia – to indywidualne ubezpieczenie, które zapewnia przejęcie przez ubezpieczyciela spłaty linii pożyczkowej po śmierci osoby, która z niej korzystała. Doskonałe i pewne zabezpieczenie przyszłości rodziny w ramach rocznej umowy ubezpieczenia, którego koszt ponosisz tylko raz.

 

Optimum Max – to ubezpieczenie na życie dedykowane członkom SKOK, które chroni ubezpieczonego oraz jego rodzinę. Dotyczy wszystkich członków w wieku od 15 do 65 roku życia, bez koniczności wykonywania badań lekarskich. W ofercie dostępne są różne warianty ubezpieczenia:

  • SINGIEL – dla samego ubezpieczonego
  • DUO – dla ubezpieczonego i jego współmałżonka
  • FAMILIA – dla całej rodziny ubezpieczonego