Zmiana nazwy na SKOK PROGRES

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 12.05.2021 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa  ,, Poznaniak’’ z siedzibą w Koziegłowach zmieniła nazwę na:  Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową ,,PROGRES’’  i w obrocie będzie posługiwać się skrótem: SKOK ,,PROGRES’’.

 Zmiana nazwy nie spowoduje zmiany dotychczasowego:
1. adresu siedziby Kasy
2. numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
3. numeru identyfikacyjnego REGON
4. numeru w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
5. podanego Państwu numeru rachunku bankowego
6. adresu strony internetowej i poczty elektronicznej.

Powyższa zmiana nie wpływa także na ważność i ciągłość stosunków prawnych, łączących Kasę z osobami trzecimi, a w szczególności zawartych z nią umów z jej członkami i kontrahentami.
Zmiana nazwy jest częścią prowadzonych od pewnego czasu działań związanych z połączeniem SKOK „Poznaniak” i SKOK „Beskidy” oraz ma na celu osiągnięcie określonych zamierzeń strategicznych i finansowych,   a ich konsekwencją będzie stworzenie organizacji, która będzie mogła efektywniej realizować wyznaczone cele, w tym efektywniej realizować oczekiwania i potrzeby członków obu Kas.

Prosimy zatem o uwzględnienie nowej nazwy we wszystkich dokumentach kierowanych     do naszej Kasy oraz odnotowanie jej we własnej dokumentacji.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd  SKOK ,,PROGRES’’