Dane finansowe Kasy

Zarząd SKOK „Poznaniak” przedstawia najważniejsze dane finansowe Kasy na dzień 30.06.2019 r.:

  1. suma bilansowa – 37.360 tys. zł
  2. wynik finansowy – 98,4 tys. zł
  3. fundusze własne – 6.520 tys. zł
  4. współczynnik wypłacalności – 20,81%.