Dane finansowe Kasy

 

Zarząd SKOK „Progres” przedstawia najważniejsze dane finansowe Kasy na dzień 30.06.2021 r.:

 

  1. suma bilansowa – 46.882 tys. zł
  2. wynik finansowy – 232,4 tys. zł
  3. fundusze własne – 7.334 tys. zł
  4. współczynnik wypłacalności – 17,24%.

 

.